ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ηλεκτρολογική μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση κυκλωμάτων κίνησης και βιομηχανικών αυτοματισμών.

 

Η ΑΡΣΗ Σέρβις αναλαμβάνει επίσης την εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων, από την ηλεκτρολογική  σχεδίαση μέχρι και την τελική παράδοση στον πελάτη.

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Συντήρηση μετασχηματιστών ελαίου ή χυτορητίνης.

Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

ηλεκτρονικών ρυθμιστών στροφών (AC / DC inverters) για τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα ή κινητήρες συνεχούς.

 

Χρήση σε εφαρμογές τετραγωνικής ροπής (ανεμιστήρες / αντλίες) αλλά και σε σταθερής ροπής (ταινιόδρομοι, ανύψωση φορτίων).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC)

Μελέτη, εγκατάσταση, προγραμματισμός, θέση σε λειτουργία.

 

1/4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μελέτη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία βιομηχανικών δικτύων, για τη διασύνδεση των προγραμματιζόμενων λογικών

ελεγκτών μεταξύ τους, προς ανταλλαγή δεδομένων και εντολών ελέγχου.

Χρησιμοποιούμενα δίκτυα: Ethernet, profibus, interbus, modbus, canopen κ.α.

Ο έλεγχος και η εποπτεία όλης της εγκατάστασης επιτυγχάνεται μέσω του «συστήματος εποπτικού ελέγχου και συλλογής

δεδομένων» (SCADA).